border-address-top
Dr. Luc Moens

Brusselsesteenweg 505
1731 Zellik-Asse
Tel.: 02/4661514
border-address-bottom

Raadplegingen

Om lange wachttijden zoals in het verleden te vermijden, zijn de raadplegingen nog uitsluitend na afspraak. Deze kunnen via de website of telefonisch geboekt worden.

Gelieve rekening te houden met het volgende:

 • Per persoon 1 afspraak maken.
 • Een afspraak duurt ongeveer 15 minuten.
 • Voor een pre operatief onderzoek met bloedafname en electrocardiogram dient u een half uur te voorzien (= 2 afspraken na mekaar boeken).
 • Indien u twijfelt of een bepaalde handeling binnen de normale raadpleging kan gebeuren, gelieve dan niet online te boeken doch ons telefonisch te contacteren.
 • Indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve deze dan telefonisch en tijdig (minstens 1 dag op voorhand) te annuleren.
 • Telefonische aanvragen voor raadplegingen en huisbezoeken bij voorkeur tussen 8 en 12 uur aan te vragen.

Huisbezoeken

 • Bel 02/4661514 om een huisbezoek aan te vragen, bij voorkeur tussen 8 en 12 uur.
 • Een korte omschrijving van uw probleem zal u gevraagd worden om de oproep juist te kunnen inschatten.
 • Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen.   
 • Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. In de praktijk is uw dossier en alle materiaal ter beschikking om u op de beste manier te helpen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn optimaal binnen de praktijkruimte.

Wachtdienst

 • Tijdens het week-end en feestdagen kan U voor dringende zaken terecht op het nummer 02/4661514.
 • De woensdagnamiddag is de praktijk gesloten vanaf 12 uur.  Hierna kan U eveneens terecht op het nummer 02/4661514.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

 • Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats.
 • U betaalt minder remgeld indien u dit GMD onderschrijft bij uw dokter.
 • De eenmalige betaling hiervan wordt u volledig teruggestort door uw ziekenfonds.

Voorschriften en attesten

 • Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of bij een huisbezoek. Er worden geen voorschriften klaargelegd.
 • Maak daarom tijdig een afspraak . Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.
 • Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
 • In te vullen attesten of aanvragen worden enkel tijdens een raadpleging in aanwezigheid van de aanvrager verschaft.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©